OVK

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll, alltså måste någon kolla så att ventilationen fungerar i en viss byggnad. För den som ska driva restaurang är det viktigt att veta hur den görs, hur ofta och vem. Nedan kommer vi redovisa allt gällande OVK.

OVK görs olika ofta beroende på vilken typ av ventilering som finns. Det finns olika typer av ventilering som sträcker sig från en simpel självdragsventilation till mer avancerad ventilation med värmeåtervinning. Vissa behövs endast göras 1 gång (när byggnaden tas i bruk) och andra var tredje eller var sjätte år. Kravet på OVK tillkom 1991 och det är ägaren av byggnaden som måste se till att OVK genomförs i den tidsramen som är applicerbar på den byggnaden. En certifierad specialist som måste göra kontrollen. Det som kollas är hur ventilationen fungerar inom en viss byggnad utifrån olika perspektiv. Kontrollen ser till så: att manualer och anvisningar finns lätt tillgängliga, att det inte finns föroreningar i ventilationssystemen som kan sprida sig i byggnaden och att ventilationssystemet fungerar så som det är anvisat att det skall. Om OVK inte utförs kan man få böter och det måste göras då det är lagstadgat.

Efter att specialisten varit på plats får man olika poäng beroende hur läget ser ut. Protokollet skickas sedan till kommunen. Om det inte är godkänt så måste problemen åtgärdas för att sedan få göra en ny kontroll.

Vem ska man då anställa för att göra denna besiktningen?

I Göteborg finns det många som utför OVK. Det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till för att hitta en bra OVK specialist. Vi rekommenderar OVK specialisten OVKBesiktning som rekommenderar experter inom området. De är väl insatta inom OVK och har bra koll på vilka som kan göra vad. Detta eliminerar er risk att välja en opålitlig källa. Ni behöver heller inte leta runt efter någon som ni tror kan göra jobbet och riskera att slösa värdefull tid.