Om

Bersa Göteborg finns för din restaurang, bar och nattklubb. Syftet med denna sida är att innehålla all information som krävs för dig som skall:

1. Förbereda dig som vill starta egen Restaurang, nattklubb och bar

2. Hjälpa dig på traven när du väl kommit igång

3. Planering och förberedelser för framtida utgifter